radi

Без категория

Как се класифицират заемите?

radi
Видовете заеми се класифицират според предназначението и продължителността им. Тоест, в зависимост от това към какво или към кого е насочен заемът, те могат да работят...
Без категория

Руската православна икона

radi
Иконите не само ни дават културни, ценностни и духовни концептуализации на изключително богатата, далечна и все още непозната Русия. По-скоро неговият специфичен и радикален принос е,...