Полезно

Регистрацията на бизнеса ви по ДДС

ДДС може да бъде източник на любопитство и объркване за собствениците на фирми. Трябва ли да се регистрирате за него или вие избирате? Кога е необходимо? И защо? Хубаво ли е?

Въпреки че можете да изберете да се регистрирате доброволно по ДДС по всяко време, има праг за регистрация по ДДС. Това означава, че ако вашият бизнес оборот достигне прага, трябва да се регистрирате.

Далеч от това да е отрицателно задължително нещо, можете да видите, че достигането на прага има положително – защото означава, че вашият бизнес расте! Твърде много предприятия ограничават растежа си, за да останат под прага за регистрация по ДДС. Въпреки че ДДС може да направи живота ви по-предизвикателен, с правилната помощ ще бъдете добре.

Тъй като ДДС може да изглежда като нещо неизвестно, ние ще го разбием тук и ще ви дадем цялата информация, за която трябва да знаете. По този начин можете да се регистрирате, ако е необходимо или да сте подготвени, когато ви дойде времето.

Няма човек, който да не е чувал за ДДС или такъв, който да не е имал пряк контакт с него. Абревиатурата ДДС присъства във всеки касов бон, който получаваме независимо дали е в близкия квартален магазин или голямата верига магазини присъстващи в почти всеки град. Но какво означава това и какво се крие зад тези три букви ще бъде тема на текущата статия.

Данък добавена стойност /ДДС/ е вид косвен данък, който се начислява върху стойността на всички закупени стоки или получени услуги. Всеизвестен факт е, че размерът на ДДС в България е 20%. Задължението за събирането и внасянето му в републиканския бюджет е на продавача, но в действителност той се дължи от потребителя на стоките и услугите, като стойността на данъка е предварително включена в продажната цена.

Ако вие сте краен потребител в качеството ви на физическо лице, то най-вероятно написаното по-горе ви е напълно достатъчно, като информация. Не така обаче стой въпросът, когато вие сте юридическо лице извършващо покупки и продажби във връзка със своята стопанска дейност. Почти всички лица в стопанския живот са регистрирани по Закона за данък добавена стойност, като това става на различни основания преминаващи от доброволна регистрация до задължителна такава, като видовете регистрация по ДДС ще бъдат основна тема на друга наша статия.

Кога трябва да начисляваме ДДС ако сте фирма? В най-общия случай според Закона за данък добавена стойност, то трябва да има търговска сделка за да бъде начислено ДДС, като това е задължение на фирмата продавач. Ако насрещната страна е физическо лице, то фирмата продавач е задължена да събере данъкът и да го внесе по единната данъчна сметка администрирана от Национална агенция по приходите. Не така стои въпросът обаче, ако купувачът е друго юридическо лице също регистрирано по ДДС. В този случай фирмата купувач на стока или услуга има право да си върне платения данък, като го приспадне от данъкът, който от своя страна дружеството дължи за своите продажби. По този начин се формира и ежемесечния резултат във връзка с ДДС, а именно ДДС за внасяне или възстановяване. За ДДС подлежащо на внасяне говорим, когато сме продали повече отколкото сме потребили и за възстановяване, когато сме потребили повече, отколкото продали. Много често фирмите получават, като съвет от своите счетоводители, да подържат известен баланс в покупките и продажбите, така че да не се получават големи резултати за внасяне или резултати на възстановяване, тъй като последните подлежат на контрол от НАП и често резултат от това е извършването на данъчна ревизия. Все пак ако сме предприемачи с желание за растеж в прозрачна среда с ясни резултати трябва да ни е ясно, че не би следвало да се прикриват сделки с идеята за да се спести ДДС, от което биха последвали и множество други негативни ефекти върху счетоводните данни на фирмата.

Все пак струва ли си или не да се регистрираме по ДДС и какви биха били ползите или недостатъците от това? Несъмнено една регистрация по ДДС крие както ползи така и недостатъци. Със сигурност е добра индикация за нашите бизнес партньори, когато видят, че сме регистрирани по Закона за ДДС и очевидно реализираме добри и стабилни обороти за да се стигне до нея. Това дали сме или не сме регистрирани според закона може да бъде проверено изключително лесно чрез общодостъпните регистри подържани с тази цел.
Друг важен аспект и може би най-силният такъв е освободеният паричен ресурс, с който регистрираните по ДДС фирми разполагат. За своите покупки, те плащат 20% по-ниска цена спрямо своите конкуренти нерегистрирани по ДДС, като те могат да вложат освободения ресурс в други необходими процеси.

Несъмнено много голям плюс при регистрацията е и засиления контрол над счетоводната отчетност. Това се обуславя поради факта, че информацията при регистрираните лица се синтезира и отчита всеки месец пред НАП, чрез подаването на справка декларация за извършените покупки и продажби, докато фирма, която не е регистрирана обикновено прави това веднъж годишно.

Всички тези плюсове могат да бъдат представени и като негативи. При регистрацията по ДДС ние плащане данък за всяка извършена продажба, като при определени сегменти от бизнеса това може да се окаже неизгодно и да намали нашата конкурентоспособност. Посочената по-горе, като положителна черта ежемесечна отчетност има своята цена и обикновено тя е сумата за заплащане на професионални счетоводни услуги за изготвянето и представянето пред НАП на ежемесечни справки декларации, а от своя страна това води и до по-висок контрол от страна на приходната администрация над нашия бизнес.

За консултации относно регистрацията на бизнеса ви по ДДС можете да се обърнете към лицензиран счетоводител или данъчен съветник. Те ще могат да ви дадат конкретни съвети и да ви помогнат да вземете решение дали да регистрирате бизнеса си по ДДС или не.

Можете да потърсите счетоводна фирма във вашия регион, като попитате за препоръки от друг предприемач или познат. Важно е да изберете лицензиран и професионален счетоводител, който има опит в областта на вашата дейност и може да ви предложи конкретни решения за вашата ситуация.

Трябва да имате предвид, че регистрацията по ДДС може да има както предимства, така и недостатъци, в зависимост от конкретната ситуация на вашия бизнес. Затова е важно да получите конкретни съвети от професионалисти в областта на счетоводството и данъчното облагане.

Вижте още...

Бюджетни подаръци за рожден ден

radi

Извозване на мебели София – ето, какво да правите със старото

radi

Гледната точка на колекционера: рядкост и лимитирани издания на G-Shock

radi