Без категория

Как да получим потребителски кредит

Потребителските заеми са заеми, отпускани от финансова институция за придобиване на стоки или услуги, обикновено за физически лица, и се отнасят до финансовите улеснения, предоставяни от предприятие, за да се помогне на клиентите да купуват стоки при различни договорени условия. Има три условия, за да бъде това възможно:

 • Доказване на икономическа платежоспособност
 • Сключване на договор за кредитна карта
 • В този случай банката финансира купувача. Те плащат дълга и предоставят на потребителя кредит, за да може той да плаща на вноски.

Характеристики на потребителския кредит

Това са характеристиките на потребителския кредит:

 • Те са покупки на потребителски стоки и/или услуги.
 • Процесът е по-бърз и по-ефективен от други видове заеми, като например ипотечните, но лихвените проценти са по-високи.
 • Обработеното количество не е толкова голямо
 • Клиентът трябва да докаже финансовата си стабилност с доказателство за доход, например банково извлечение.
 • Лицето, което трябва да отговаря за настоящите и бъдещите си активи.
 • Границите са високи
 • Клиентът е защитен от закона срещу фалшифициране или предсрочно прекратяване на договора от страна на кредитора.
 • Законът ясно и изрично определя общите разходи по кредита, както и общия годишен процент на разходите (ГПР).
 • Лицата, които могат да отпускат потребителски кредити, са всички финансови институции, които се занимават с бързи пари в брой, незабавни заеми или лични заеми.Видове потребителски кредити

Съществуват три основни вида потребителски кредити:

 • Класически кредит: почти винаги е с фиксиран лихвен процент. Срокът и броят на вноските, които трябва да се платят, са известни от самото начало.
 • Безлихвен кредит: той е с известна комисиона и вноските по него са еднакви.
 • Револвиращ кредит: достъпът до него се осъществява чрез кредитна карта с определена сума пари. При извършване на плащанията този резерв от пари се връща в сметката на клиента. Лихвеният процент може да бъде променлив или фиксиран.

Вижте още...

Преглед на он-лайн печата-2 част!

admin

Заем срещу залог на автомобила: Как работите и какви са рисковете

radi

Домакински уреди: практичност и предимства

radi