Без категория

Какво е модификация на жилищен кредит и как работи?

Ако имате проблеми с плащането на ипотеката си, промяната на ипотечния заем може да бъде добър вариант. Промяната на жилищен заем може да ви помогне да избегнете възбрана. Но изискванията ще зависят от програмата, която изберете, както и от одобрението.

Може да ви помогне да избегнете възбрана и да направи месечното ви плащане по-достъпно. За разлика от рефинансирането, промяната на жилищния заем не анулира настоящата ви ипотека, нито я заменя с нова. Това, което прави, е да промени условията на заема.

С модификация на жилищен заем можете да получите повече време за плащане на ипотеката си, по-нисък лихвен процент или намаление на главницата.

Кой може да избере промяната на кредита?

Това, че имате проблеми с плащането на ипотеката си, не ви квалифицира автоматично за промяна на жилищния заем. По принцип сметката трябва да е просрочена или почти неизпълнена поради специфични трудности.

В зависимост от програмата трудностите могат да включват събития като загуба на работа, развод или друга промяна в семейното положение, увреждане или заболяване, наред с други причини.

Какви са ползите от промяна на заема?

Казано по-просто, промяната на заема може да ви помогне да се възстановите финансово и да останете в дома си, ако сте изложени на риск от възбрана. Модификацията може да намали плащанията ви до ниво, което можете да си позволите, и може да ви помогне да започнете да възстановявате кредита си.

Как да получите промяна на заема?

Промените на заема не са автоматични. Но ако ви е трудно да извършвате плащанията си и се притеснявате от възбрана, вие ще трябва да започнете дискусии с вашия кредитор, за да започнете процеса. Част от процеса ще бъде да се уверите, че отговаряте на критериите за всяка програма за промяна на заема.

Ако решите, че промяната е подходяща за вас, свържете се с вашия кредитор за повече информация относно процеса. Действайте бързо, за да избегнете риска от възбрана.

Вижте още...

Домакински уреди: практичност и предимства

radi

Как мога да получа сватбен заем?

radi

Предимства на онлайн кредити

radi