Без категория

Как се съставя кредит?

Кредитът има серия от променливи, които са исканият капитал, времето или срокът, в който ще бъде изплатен, лихвеният процент, който ще се прилага, и месечната или периодична стойност на вноските, с които ще се амортизира заемът.

Кредитът е парична сума, която банката отпуска на лице за предварително договорен срок и която трябва да бъде върната заедно с плащането на лихва.

Има различни кредитни линии. Има жилищен кредит, кредит за превозно средство, кредит със свободна дестинация , чернова, закупуване на портфейл и други модалности. Всеки може да варира в зависимост от тарифните условия, ползите, условията или изискванията.

Един от начините да разберете възможния размер на кредита, срок, лихва и дори план за плащане, е чрез кредитните симулатори на банковите институции, които са безплатни и ви помагат да имате оценка на кредита. Разбира се, като сте симулатор, трябва да имате предвид, че някои условия могат да варират в момента на отправяне на официалното искане за кредит.

 

За какво можем да поискаме заем?

Краят на кредита ще зависи от употребата, която искате да му дадете, най-често срещаните са:

-Направете инвестиция: Използвайте го, за да се обучите професионално или да направите голяма покупка, която ще ви отнеме много време, за да придобиете, ако го направите само със собствени ресурси.

-Покрийте недостиг: Платете извънредни или спешни разходи, които не можете да покриете със средствата, които имате в момента (медицински разходи, обучение на деца в колеж и т.н.), но които можете да платите за кратък период от време благодарение на доходите си.

-Придобийте потребителски дълг: Купете потребителска стока или услуга, за която сте готови да платите лихвения процент, за да я получите веднага. Препоръчваме ви да избягвате този вид дълг или да правите плащания, по-високи от установената такса, за да го изплатите бързо.

-Възползвайте се от възможност: В случай, че намерите инвестиция, която ще наеме процент, по-висок от цената на дълга, т.е. можете да инвестирате в бизнес, който генерира доход, по-висок от този, който банката таксува, по такъв начин, че позволява ви да платите таксата и също така да имате печалба.

Поискайте пари: със или без залог?

В момента, в зависимост от вида на подкрепата, която се иска от лицето, което иска заема, има два вида кредит:

-Дълг с подкрепа: Характеризира се с факта, че се прави въз основа на вашето имущество, което действа като обезпечение (къща или кола). По този начин заемодателят гарантира, че в случай, че просрочите плащанията, той ще може да възстанови средствата, като влезе във владение на актива. Използва се при много големи дългове, но обезпечението дава възможност да се предложат по-дълги срокове на плащане и по-ниски лихви.

-Дълг без подкрепа: Това включва всеки заем, който не изисква актив като гаранция за плащане. Това включва лични заеми, кредитни карти и револвиращи квоти за овърдрафт. Тъй като кредиторът поема по-висок риск, лихвените проценти са по-високи и сроковете за плащане са по-кратки.

Здрави дългове:

На всеки може да се случи да е придобил няколко задължения, ако това е вашият случай, благоприятно е, че:

-Минимизирайте променливите си разходи.

-Плащайте финансовите си задължения навреме, за да избегнете неизпълнение.

-Ако един месец ви останат пари след плащане на разходите ви, направете плащания към капитала на вашия кредит.

-Ако установите, че не сте в състояние да платите, вземете поне част от парите от минималната такса и ги занесете на предприятието, за да можете да обясните обстоятелствата си и да предложите решение между вас двамата, което ще ви позволи да наваксате следното месец.

-Приоритизирайте разходите си, за да можете да изпълните всичките си банкови задължения.

-Поддържайте месечен бюджет, за да използвате добре парите си.

-Съхранявайте папка с документи за всеки кредит със съответното доказателство за плащане, за да имате винаги налична поддръжка.

Вижте още...

Технология за полагане на битумни керемиди

radi

Как да си осигурите заем и да получите кредит за автомобил

radi

Как да украсим с картини?

radi