Без категория

Предимствата да вземете първия си заем безплатно

Бързите кредити, отпуснати от небанкови финансови институции, се асоциират от част от обществото като високолихвен метод за заемане на допълнителни средства. Но не всеки знае, че е възможно да теглите първия заем безплатно. Нещо повече, това е лесно достъпен продукт и получаването му не изисква преминаване през сложен процес на кандидатстване. Всичко това ще бъде приятна изненада за хората, които свързват пазара на онлайн заеми само със скъпи такси и високи лихви.

 

Първият безплатен заем е особено атрактивно предложение за хора с по-ниски доходи, които се нуждаят от незабавна финансова подкрепа за малка сума. Взетият заем може да се използва за текущи нужди и да бъде спасителен в много несериозни ситуации. Пазарът на небанкови финансови продукти е богат на подобни предложения. Можем лесно да търсим в Интернет оферта за заем от 0%, достъпна за нови клиенти.

 

За какво трябва да внимавате, когато използвате първия си безплатен заем?

Възможността да използвате първия заем безплатно в небанкова финансова институция е много примамливо предложение за много от нас. Особено, че е лесно достъпен на практика за всеки, който има месечен източник на доходи. Процесът на проверка, на който сме подложени, също не е твърде взискателен, което допълнително повишава атрактивността на офертата. Малките изисквания на кредитните компании обаче не трябва да замъгляват реалната представа за финансовото ни състояние. Ние, като кредитополучатели, сме основно отговорни за определянето на способността ни да изплатим реалистично дълга към компанията.

 

Понякога, въпреки най-добрите ни намерения, неочаквани усложнения в ежедневния или професионалния ни живот ни правят неспособни да изплащаме задълженията си навреме. В такава ситуация си струва незабавно да се свържете с кредитора и да го информирате за възможни забавяния на погасяването на дълга. Небанковите небанкови институции също се грижат за платежоспособността на своите клиенти и обикновено охотно и активно участват в опитите за разрешаване на съществуващите финансови проблеми на своите длъжници.

 

В случай на честен разговор с кредитора и представяне на ситуацията му, имаме шанс например да получим съгласие за удължаване на датата на погасяване или дори временно спиране. Понякога е достатъчно да си върнете финансовата ликвидност и спокойно да изплатите дълга си. Трябва да се отнасяме към кредитната компания като към партньор, а не като към враг. Съвместната работа по стратегия за погасяване на дълга винаги е по-добро решение, отколкото да се опитвате да скриете проблема.

 

Но в ситуация, когато кредитополучателят не желае да си сътрудничи с кредитна компания, към която има финансови задължения, той е изложен на допълнителни проблеми. Отчитането в базата данни на длъжниците, прехвърлянето на делото към компания за събиране на вземания или начисляването на кредитополучателя с допълнителна лихва за неплатени вноски са мерки, които небанковата финансова институция може да предприеме, за да убеди своя длъжник да върне заетите средства. Тази ситуация е много неблагоприятна и за двете страни. Кредиторът е изложен на допълнителни разходи, свързани с опита за принудително погасяване на заема от длъжника, докато длъжникът може да бъде обект на процес на събиране на дълга. Ето защо сътрудничеството на двете субекти е толкова важно в случай на проблеми с погасяването на задълженията.

 

Първият безплатен заем е много атрактивен финансов продукт и при необходимост си струва да кандидатствате в кредитна компания, за да получите финансова подкрепа по този лесен и бърз начин, без да правите допълнителни разходи.

Източник:

Вижте още...

Изграждане на финансова култура: Ключови аспекти за успешно управление на кредитите

radi

Кое казино е нов кандидат за лиценз в България?

radi

Изпълнени със забавления: Идеи за детски лагери за различни сезони

radi