ОПАШКИ

Коне мрат от студ и глад в Осоговската планина

Табун коне е зарязан без храна и в еднометрови преспи високо в Осоговската планина, кюстендилско, алармират природозащитници.

29134597_1549682295144372_2016723256_n

Животните мрат от студ и глад буквално през минути, но ситуацията изглежда няма легално решение. Табунът си има собственик, но той нехае за животните.

29134260_1549682105144391_826211492_n

От природозащитните организации не знаят към кого да се обърнат, за да евакуира  законно конете от ледения им гроб или поне да получат разрешение те да сторят това в рамките на закона.

29134680_1549682215144380_1666073784_n

У нас не функционира държавна структура, която да се притичва на помощ на бедстващи животни, въпреки несекващите  приказки за ” Зоополиция”.  За нея всички са чували, но никой не я е виждал да работи на практика.

29020058_1549682118477723_857506235_n

СПОРЕД ЗАКОНА

Законът за защита на животните съдържа текстове, които биха могли да помогнат в така създалата се ситуация. Чл.6 от ЗЗЖ гласи:

Чл. 6. (1) Забранява се проявата на нехуманно отношение към животните.

(2) За нехуманно отношение към животните се смята причиняване на болка или страдание на животно или предизвикване на силен страх.

29340921_1549682235144378_2078667927_n

 Подходящи разпоредби има и в чл. 7 :

Чл. 7. (1) Забранява се проявата на жестокост към животните.

(2) За жестокост се смятат:

1. (изм. – ДВ, бр. 92 от 2011 г.) всяко действие или бездействие, което причинява продължително или повтарящо се страдание на животното, или увреждане на здравето му или стрес;

…..

3. нарушаване на принципа на добрата практика по отглеждане на животни, когато това води до вредни последици за здравето на животните;

…..

9. излагане на животни на температурни или други неблагоприятни атмосферни влияния, недостиг на кислород или ограничаване на свободното им движение, които им причиняват болка, страдание, увреждане или стрес;

10. изоставяне на животни;

…..

14. пускане на свобода на животни, които са отглеждани от хората, в случай, че предварително не са подготвени за оцеляване в естествена среда;

29019873_1549682078477727_1667271797_n

Съвсем сурови мерки пък предвижда наказателният кодекс на Републиката :

Чл. 325б. (Нов – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.07.2011 г.) (1) Който, като прояви жестокост към гръбначно животно, му причини противозаконно смърт, тежко или трайно увреждане, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева.

(2) Наказанието е от една до три години и глоба от две хиляди до пет хиляди лева, когато деянието по ал. 1 е извършено:

1. от лице, което осъществява дейност или професия, свързана с отглеждане на животни или полагане на грижи за тях;

2. по начин или със средства, опасни за живота на хора или животни, по особено мъчителен начин за животното или с особена жестокост;

3. на публично място или в присъствието на малолетно или непълнолетно лице;

4. повторно.

29135070_1549682341811034_2027851336_n

Въпреки наличието на законова  база, при случаи на проявена жестокост към животно граждани и организации все още предпочитат да търсят съдействие от медиите, разчитайки, че гласността ще помогне за по-ефективното решаване на въпроса или ще предотврати порочни практики, като рушвети, подкупи и шуробаджанащина.

29134254_1549682218477713_1473292219_n

В случая с осоговските коне, макар собственикът да е известен от средите на зоозащитата предпочитат да се въздържат от подаване на сигнал срещу него по текстове от закона и да търсят съдействието на органите на реда и други компетентни институции, т.к., по думите им бил добре познат в района и имал влияние : ” Дебели са му връзките и се измъква. И там играят много пари”, казват природозащитниците.  Притесненията им са и ,че евентуалното подаване на жалба може само да влоши положението и да “озлоби” нехайния собственик на конете.

29138882_1549682158477719_986379802_n

Остава открит въпросът в държава, в която никой няма вяра в институциите, а всеки с “дебели връзки” може да попари желание за подаване на жалби и сигнали срещу нередности как граждани и общество да търсят  и отстояват права и законови положения?!

В момента едни коне умират, а няма действаща система, по която да бъдат спасени без да се наруши законът.

Не е тайна, че дори природозащитниците да нямаха опасения да подадат официален сигнал, то ефектът не би бил голям!  По сигнали за насилие над животни се работи достатъчно бавно, неефективно и с подчертано пренебрежение, та въпросните да имат възможност да починат, докато сигналът за тях се разглежда и да отпадне необходимостта да  се извършват телодвижения по спасението им.

 Отделно от това, законът предвижда наказания за нарушителя, но не и кой да възстанови нарушеното законово положение  или как  точно да стане това. С други думи- кой трябва да извози конете на топло и да ги нахрани?! Или : как собственикът да бъде принуден да стори това достатъчно бързо, та да не измрат и последните бедстващи коне….

В случай, че някой приеме съдбата на конете присърце : намират се на високо в Осоговската планина, Кюстендилско.

Щом със щъркелите успяхме, явно идва ред и на конете.

Доброволци се качиха в планината! Европа се заема със случая! Подробности чети ТУК!

Вижте още...

КУЧЕ-ГЕРОЙ!

admin

Цигански боеве с кучета в Стамболийски

admin

ЖЕРТВИ НА ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ….

admin