1001 НОЩ

Джайнизъм – религията, проповядваща забрана за нанасяне на вреда на което и да е живо същество.

Джайнизъм – това е дхармическа религия, възникнала вероятно през IX-VI века преди н.е. и проповядваща забрана за нанасяне на каквато и да било вреда на което и да е живо същество. Не може да се каже точно, кога именно се е зародило това вярване, но е безспорно че религията е много древна и това не буди съмнения и спорове между изследователите и.

lV78TSxIgAA

Основателят на джайнизма е Пророкът Махавир Вардхаман. Именно благодарение на него в древната религия се появява терминът “джина”, който се употребява само по отношение на онези, които са успели да се освободят от сансара и да достигнат до драхма. Джина- това е висше звание, най-почитан титул. В превод от санскрит тази дума означава ” победител”.

HaCOC_5qQvc

Родината на това учение е Индия. Джайнизмът никога не е излизал извън пределите и, макар в наши дни  в Далечния Изток и в Западна Европа, Австралия и даже Северна Америка все повече расте количеството на общности, членовете на които  се придържат към философията на джайнизма.

vGwSf1Ac6O8

Джайнизмът е основан на първо място въз основа на непрестанно самоусъвършенстване на душата, за да се достигне  всесилие, всезнание и вечно блаженство. Душата, избавила се от  телесната си обвивка и достигнала до Нирвана става “джива”.

4BtvQ-W5cNA

Според джайнизма, всяко същество е индивидуална, вечна душа. Може да се освободиш от “сансара” и да достигнеш “мокша”, но за това трябва да си аскет.

tFlKcZ8giVM

Джайните, както се наричат последователите на джайнизма, присъждат титул “джина”                      (“победител” или този, който е успял да се освободи от “сансара” и да достигне духовно просветление) само на избрани. Това са най-почитаните учители на джайнизма и  те са едва 24-ма души. Наричат ги “тиртханкари” или дословно преведено “тези, които са намерили и указват пътя към спасението”. Учението им следват онези, които искат да достигнат “мокша”.

4ZkSWlJlVUo

Самоконтролът и развитието на мъдростта са верните пътища. Освобождавайки се от кармата, следвайки  “Трите скъпоценности на джайнизма” – съвършени възприятия, поведение и знания – душата повече няма да изпитва “сансара” – цикличните прераждания.  Тези, които са достигнали “мокша” се наричат “сидха”. “Сансарините” –  това са душите свързани чрез карма със земята.

j8duX4fI9To

Може ли да кажем, че джайнизмът е монотеистична религия? Невзирая на това, че през цялото време тя битува като  реформаторско течение в индуизма на нея не е свойствен монотеизмът. Учението не предполага вяра в Бог, а вижда основната цел в нещо съвсем друго- освобождение от неправилни мисли, речи, действия, фокусира се върху самоусъвършенстване на душата, освобождение от “сансара”, достигане на божествено съзнание. В тази религия няма висше божество- създател на всичко живо. Приема се, че във Вселената всичко се регулира самостоятелно.

mN89JgtZbQQ

Джайнизмът отрича същността на кастовата система и противоречи на брахманизма. Учнието гласи, че абсолютно всеки, независимо от принадлежност съм определена каста или съсловие може да се спаси от “сансара”. И въпреки, че тази религия има допирни точки с будизма, религиите се различават. Например джайнизма много строго се отнася към съблюдаването на нравствените норми.
vqhSrtjYbTw

Вижте още...

САФИЕ СУЛТАН-НАЛОЖНИЦАТА, КОЯТО СТАВА ВАЛИДЕ

admin

ТАНЦУВАЩИТЕ МОМЧЕТА НА АФГАНИСТАН…

admin

Най-добрите мобилни приложения за новини свързани със скандали на известни личности

radi