1001 НОЩ

Джайнизъм – религията, проповядваща забрана за нанасяне на вреда на което и да е живо същество.

Джайнизъм – това е дхармическа религия, възникнала вероятно през IX-VI века преди н.е. и проповядваща забрана за нанасяне на каквато и да било вреда на което и да е живо същество. Не може да се каже точно, кога именно се е зародило това вярване, но е безспорно че религията е много древна и това не буди съмнения и спорове между изследователите и.

lV78TSxIgAA

Основателят на джайнизма е Пророкът Махавир Вардхаман. Именно благодарение на него в древната религия се появява терминът “джина”, който се употребява само по отношение на онези, които са успели да се освободят от сансара и да достигнат до драхма. Джина- това е висше звание, най-почитан титул. В превод от санскрит тази дума означава ” победител”.

HaCOC_5qQvc

Родината на това учение е Индия. Джайнизмът никога не е излизал извън пределите и, макар в наши дни  в Далечния Изток и в Западна Европа, Австралия и даже Северна Америка все повече расте количеството на общности, членовете на които  се придържат към философията на джайнизма.

vGwSf1Ac6O8

Джайнизмът е основан на първо място въз основа на непрестанно самоусъвършенстване на душата, за да се достигне  всесилие, всезнание и вечно блаженство. Душата, избавила се от  телесната си обвивка и достигнала до Нирвана става “джива”.

4BtvQ-W5cNA

Според джайнизма, всяко същество е индивидуална, вечна душа. Може да се освободиш от “сансара” и да достигнеш “мокша”, но за това трябва да си аскет.

tFlKcZ8giVM

Джайните, както се наричат последователите на джайнизма, присъждат титул “джина”                      (“победител” или този, който е успял да се освободи от “сансара” и да достигне духовно просветление) само на избрани. Това са най-почитаните учители на джайнизма и  те са едва 24-ма души. Наричат ги “тиртханкари” или дословно преведено “тези, които са намерили и указват пътя към спасението”. Учението им следват онези, които искат да достигнат “мокша”.

4ZkSWlJlVUo

Самоконтролът и развитието на мъдростта са верните пътища. Освобождавайки се от кармата, следвайки  “Трите скъпоценности на джайнизма” – съвършени възприятия, поведение и знания – душата повече няма да изпитва “сансара” – цикличните прераждания.  Тези, които са достигнали “мокша” се наричат “сидха”. “Сансарините” –  това са душите свързани чрез карма със земята.

j8duX4fI9To

Може ли да кажем, че джайнизмът е монотеистична религия? Невзирая на това, че през цялото време тя битува като  реформаторско течение в индуизма на нея не е свойствен монотеизмът. Учението не предполага вяра в Бог, а вижда основната цел в нещо съвсем друго- освобождение от неправилни мисли, речи, действия, фокусира се върху самоусъвършенстване на душата, освобождение от “сансара”, достигане на божествено съзнание. В тази религия няма висше божество- създател на всичко живо. Приема се, че във Вселената всичко се регулира самостоятелно.

mN89JgtZbQQ

Джайнизмът отрича същността на кастовата система и противоречи на брахманизма. Учнието гласи, че абсолютно всеки, независимо от принадлежност съм определена каста или съсловие може да се спаси от “сансара”. И въпреки, че тази религия има допирни точки с будизма, религиите се различават. Например джайнизма много строго се отнася към съблюдаването на нравствените норми.
vqhSrtjYbTw

Вижте още...

ТАНЦУВАЩИТЕ МОМЧЕТА НА АФГАНИСТАН…

admin

Шокиращите традиции на Мавритания

admin

Арабският квартал на София – един различен свят в сърцето на града тупти със собствен ритъм от аромати, вещи и истории…

admin