1001 НОЩ

ТАНЦУВАЩИТЕ МОМЧЕТА НА АФГАНИСТАН…

“Бача-бази” в превод от персийски означава “игра с момче” или “игра на деца” и представлява едно от любимите развлечения на заможните афганистанци. Юноши  на възраст от 11 до 18 годишна възраст биват обличани в женски дрехи и принуждавани да танцуват пред аудитория, състояща се предимно от мъже.Обикновено в края на представлението, мъжът платил най-много прекарва нощта с момчето. Мащабите на това явление са толкова големи, че практически в Афганистан  без бача-бази не минава нито едно тържество.

Момчетата за това традиционно забавление, обикновено биват  намирани от средите на местните просяци, като се избират тези,  които имат най-женствена визия.  Т.к. в Афганистан има огромно количество многодетни семейства, а жизненият стандарт е много нисък, то родителите не рядко и сами продават синовете си на любителите на бача-бази, прекрасно знаейки каква участ ги очаква тези деца…

След това “сутеньорът” на момчето го учи да танцува и да свири на музикални инструменти. Веднага щом ученикът е готов  за представление той бива закаран та тържество, където задоволява страстите на мъжете.

2vFaGbofkus

Хонорарът, получен за представлението почти изцяло се пада на “сутеньора”. Самото момче получава едва незначително възнаграждение, което като правило дава на бедстващото си семейство.

Сред заможните афганистанци се счита за престижно да имат на разположение няколко  момчета бачи-бази, които те водят навсякъде със себе си, демонстрирайки по такъв начин високият си, социален статус.

Интересно е да се отбележи, че самите момчета се отнасят към положението си по различен начин. Някои възприемат този “занаят”, като своеобразно “социално стъпало”, като вярват, че наличието на влиятелен покровител ще им помогне да се обзаведат с нужните връзки. И наистина, случвало се е “господарят” да даде на юношата  работа, а понякога дори и образование.

Но, основната маса бача-бази са жестоко травмирани от най-ранно детство от жестокостта и униженията, на които са били подлагани от страна на експлоататорите си и предпочитат да не разказват за придобития, горчив опит. Не са рядкост случаите, когато момчетата отказали интимни контакти на влиятелни мъже, биват изнасилвани, а след това убивани. Същата участ ги очаква и ако направят опит да избягат от “господарите” си.

ciz5hpmu81Y

Сексуалната експлоатация на непълнолетни момчета е резултат от това, че мъжете в Афганистан нямат достъп до жени, които не са членове на тяхното семейство. Ергените и  мъжете, които не са доволни от итимния живот в брака си,  са принудени да търсят други способи за задоволяване на сексуалните си потребности. Именно такъв способ в Афганистан са станали “танцуващите момчета” бача-бази.

Законът в Афганистан забранява бача-бази. В интервю за медиите юристи и органи на реда  дебело подчертават, че това е една неприемлива и дива традиция. Но, едва няколко дни след изявленията пред средствата за масова информация, същите тези мъже могат да бъдат видени да се наслаждават на танците на момчетата, облечени в женски дрехи. Очевидно е , че законодателната и изпълнителната власт в страната на думи порицават това явление, докато на практика буквално го поощряват.

Коранът забранява педофилията и сексуалните контакти между мъже, но масата афганистанци не владеят арабски и не са в състояние да прочетат самостоятелно повелите му. Те са принудени да се запознават с религиозните норми с помощта на семейството си или  на свещенослужители, които често самите  не са никак против да се полюбуват на танците на бача-бази.

Любопитна подробност е, че по време на режима на движението Талибан бача-бази са били под най-строго запрещение, като дейност противоречаща на  нормите на шериата, но след падането от власт на талибаните, малцина се опитвали на сериозно да противостоят на разпространението на детската проституция в Афганистан.

 

 

 

 

Вижте още...

Джайнизъм – религията, проповядваща забрана за нанасяне на вреда на което и да е живо същество.

admin

Арабският квартал на София – един различен свят в сърцето на града тупти със собствен ритъм от аромати, вещи и истории…

admin

Шокиращите традиции на Мавритания

admin